Антирелігійна діяльність радянської влади в Українській СРР (1919-1929 рр.)

Дата
2020
Автори
Гуз Юрій Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова новизна роботи полягає у постановці та розробці актуальної проблеми, яка ще не отримала всебічного висвітлення в історичній науці. На основі джерел та літератури здійснена спроба прослідкувати вплив комуністичної ідеології на формування та здійснення антирелігійної політики більшовиками. Показані основні тенденції у відносинах між церквою та державою, висвітлено головні економічні аспекти радянської антирелігійної політики, досліджено засоби проведення антицерковної пропаганди та агітації. Вперше було акцентовано на форми та методи конструювання в масовій свідомості населення негативного образу релігії та церковнослужителів за допомогою художньому кінематографу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Гуз Ю. І. Антирелігійна діяльність радянської влади в Українській СРР (1919-1929 рр.) : магістерська робота : 032 Історія та археологія / Гуз Юрій Іванович. - Київ, 2020. - 86 с.