Уявлення про успіх в підлітковому віці

Дата
2021
Автори
Самойленко Марія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Результати дослідження підтверджують наявність зв'язку уявлень підлітків про успіх та особливості їх самовизначення, що виражаються у переживанні усвідомленості життя, рівні самооцінки та побудові тимчасової перспективи. Підлітки, які розуміють успіх як виконання зовнішніх вимог та зобов'язань, характеризуються низькою впевненістю у своїх силах, нерозвиненим цілепокладанням, низькою усвідомленістю життя та нижчою самооцінкою. Їхній образ віддаленого майбутнього найменш деталізований і більш невизначений. Підлітки, які розуміють успіх як саморозвиток і самореалізацію, почуваються більш впевненими у своїх силах і успішнішими, здатними долати перешкоди та досягати своїх цілей. Вони характеризуються високими показниками задоволеності та усвідомленості життя, що проявляється у побудові великої кількості життєвих планів і вірою у можливість їх успішної реалізації. У підлітків, які розуміють успіх як соціальне визнання та схвалення, виявлено досить високий рівень усвідомленості життя та самооцінки, у віддаленому майбутньому для них велике значення мають дружні стосунки та досягнення певного соціального становища. Розроблена тренінгова програма розвитку мотиваційної сфери підлітків, мета якої - сформувати мотивацію до досягнення успіху, професійного та особистісного зростання підлітків.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Самойленко М. Ю. Уявлення про успіх в підлітковому віці : дипломна робота … магістр : 053 Психологія / Самойленко Марія Юріївна. - Київ, 2021. – 126 с.