Cоціальна довіра в дослідженні сучасних суспільств

Дата
2022
Автори
Гупало Артем Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Зацікавленість наукової спільноти в дослідженні довіри ще більш бурхливо розвивається, коли в суспільстві відбуваються неоднозначні соціальні перетворення, великі суспільні потрясіння або ж соціальні, політичні чи економічні кризи. У таких умовах можливі різкі зрушення рівня соціальної довіри, що може потягнути за собою ще більші позитивні або негативні наслідки у майбутньому. Завдання соціолога полягає у постійному вивченні та контролі такого чинника суспільних трансформацій як соціальна довіра. Актуальність досліджень довіри також залежить від реальних потреб сучасних суспільств, у тому числі й України, суспільство якої ще донедавна було обтяжене відчуженням і недовірою, а зараз демонструє величезний прорив і єднання, що створює позитивне соціальне поле для досліджень та підвищення рівня соціальної довіри. В рамках роботи сформовано індекс соціальної довіри, який інтерпретували як середнє арифметичне значень міжособистісної та інституційної довіри. Розрахувавши індекс соціальної довіри на основі даних масиву Європейського соціального дослідження, були продемонстровані можливості інтерпретації показника соціальної довіри в межах суспільств різних Європейських держав.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Гупало А. І. Cоціальна довіра в дослідженні сучасних суспільств : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Гупало Артем Ігорович. - Київ, 2022. - 45 с.