Розвиток персоналу підприємства в системі чинників його конкурентоспроможності

Дата
2022
Автори
Авдасєва Юлія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі узагальнено теоретико-методичних положення щодо а розвитку персоналу та охарактеризовано світові та вітчизняні концепції управління людськими ресурсами та відображено їх вплив на конкурентоспроможність підприємства, визначено перспективи та пріоритети її розвитку на вітчизняних підприємствах на прикладі ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК». Розроблені практичні рекомендації щодо ефективного управління людськими ресурсами на ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» сприятимуть подальшому розвитку підприємства, підтримці його репутації, покращенню конкурентоспроможності та позитивному внеску в суспільство.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
051 Економіка , 05 Соціальні та поведінкові науки
Бібліографічний опис
Авдасєва Ю. В. Розвиток персоналу підприємства в системі чинників його конкурентоспроможності : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Авдасєва Юлія Валеріївна. - Київ, 2022. - 99 с.