Вивчення структурних і біофізичних властивостей мембран архей Haloferax Volcanii

Дата
2023
Автори
Афоніна Уляна Костянтинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність теми кваліфікаційної роботи зумовлена великим потенціалом мембран галоархей у біотехнологіях і медицині. Оскільки мембрани галоархей є визначальним фактором стійкості цих організмів. Проте сучасні уявлення про структуру і механізми функціонування мембран Haloferax volcanii є дуже обмеженими і, в певних моментах, суперечливими. Саме тому дослідження мембран і можливих мембранних міметиків є актуальним вектором досліджень, що дасть можливість дізнатись механізми стійкості архей і, можливо, застосовувати ці особливості в різних сферах біології і фармакології. При роботі над даним проєктом за допомогою методів розрахункової молекулярної динаміки, електроформації, інфрачервоної спектроскопії з Фур’є перетворенням і одномолекулярної локалізаційної мікроскопії було змодельовано поведінку мембран і встановлено можливість руху мембранних складових в товщі бішару. Проведено оптимізацію протоколів для виділення і подальшої роботи з ліпідами галоархей. Досліджена і доведена можливість створення гігантських уніламелярних везикул з мембран Haloferax volcanii. В майбутньому планується подальша робота над даним дослідженням, а саме біофізичні дослідження плинності мембран і можливої наявності ліпідних рафтів. В процесі дослідження генералізованої поляризації і можливості переходів ліпідних фаз при змінах температур під час електроформації. Результати досліджень будуть представлені на симпозіумі Асоціації загальної і прикладної мікробіології в Ґетінґені, Німеччина. Ключові слова: археї, Haloferax volcanii, гігантські уніламелярні ліпосоми, одномолекулярна локалізаційна мікроскопія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Афоніна У. К. Вивчення структурних і біофізичних властивостей мембран архей Haloferax Volcanii : випускна кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Афоніна Уляна Костянтинівна. - Київ, 2023. - 52 с.