Гендерні стереотипи як чинник домашнього насильства над жінками в Україні

Дата
2021
Автори
Сокоренко Анна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті проведеного теоретико-практичного дослідження, були виконані такі завдання: розкрито сутність та охарактеризовано поняття гендерного стереотипу та його функції; розглянуто соціологічну теоретичну базу дослідження гендерних стереотипів як чинника насильства над жінками; виконано предметне дослідження проблеми гендерно обумовленої віктимізації жертв насильства у близькості та ролі гендерних стереотипів в цьому процесі на прикладі вітчизняних та західних досліджень; проведено та проілюструвано результати власного дослідження на тему “Гендерні стереотипи респондентів та їх роль у формуванні ставлення суспільства до жертв домашнього насильства”; надати рекомендації, розроблені на основі проведеного практичного дослідження з даної теми. Для виконання практичної частини роботи була розроблена програма дослідження на тему “Ставлення респондентів до гендерних стереотипів та суспільної проблеми замовчування домашнього насильства над жінками”. В результаті, були сформовані: мета, гіпотези, завдання, структура та обсяг дослідження; обрані методи (теоретичні (аналіз, синтез, порівняння) та емпіричні (опитування)). В опитуванні брали участь 169 респондентів, що склали генеральну сукупність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Сокоренко А. О. Гендерні стереотипи як чинник домашнього насильства над жінками в Україні : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Сокоренко Анна Олександрівна. - Київ, 2021. - 66 с.