Дослідження особливостей механізму взаємодії циклічних кетонів із пропаргіламіном

Дата
2021
Автори
Андросюк Ярослав Русланович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Показана принципова можливість дослідження механізму реакції in situ, безпосередньо в ампулі ЯМР. Це відкриває перспективи для подальших досліджень. Була проведена оптимізація умов для проведення досліджень методом ЯМР (модельних субстратів, концентрації субстратів, концентрації каталізатора, дейтерованого розчинника і температури). Виявлено, що температура від 40 °С до 60 °С, дейтерований метанол у якості розчинника є сприятливими умовами для проведення досліджень. В якості підходящого модельного кетону запропоновано 4-трифлуорометил-циклогексанон. Були розраховані енергії активації процесів утворення напівацецалів та напіваміналів. Показано, що ймовірною причиною низьких виходів пятичленних кетонів є менш ефективне утворення аміналів. В результаті досліджень, було зафіксовано сигнали які були ідентифіковані, як сигнали аллену, який є інтермедіатом запропонованого механізму реакції, що є аргументом правильності останнього.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Андросюк Я. Р. Дослідження особливостей механізму взаємодії циклічних кетонів із пропаргіламіном : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Андросюк Ярослав Русланович. - Київ, 2021. - 42 с.