Відтворення лексико-стилістичних домінант української художньої прози другої половини хх століття перекладачами-емігрантами

Дата
2017
Автори
Шум Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено розгляду особливостей відтворення лексико-стилістичних домінант української художньої прози другої половини ХХ століття перекладачами-емігрантами на основі всебічного комплексного перекладознавчого аналізу німецькомовних перекладів. Встановлено домінантні риси перекладацьких методів І. Костецького та Е. Котмаєр, М. Остґайм-Дзерович, А.-Г. Горбач, визначено їхній внесок у розвиток українсько-німецьких літературних та перекладознавчих взаємин. Зіставний аналіз україномовних оригіналів та німецькомовних перекладів дав змогу визначити провідні риси української художньої прози другої половини ХХ століття та методи їх відтворення перекладачами-емігрантами, що зумовлено формуванням творчої особистості перекладача під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. На матеріалі німецькомовних перекладів української художньої прози розглянуто способи відтворення ономастичних одиниць, фразеологізмів, колірної лексики, авторських неологізмів і розмовно-побутової та експресивно-забарвленої лексики. Ключові слова: художній переклад, літературні взаємини, особистість перекладача, мета перекладу, адекватність, еквівалентність, когезія, когерентність, теорія скопосу, ономастика, фразеологія, колірна лексика, авторські неологізми, розмовно-побутова лексика.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Шум О. В. Відтворення лексико-стилістичних домінант української художньої прози другої половини хх століття перекладачами-емігрантами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. перекладознавство / Шум Ольга Володимирівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання