Мова діалогів《红楼梦

Дата
2023
Автори
Шевченко Ганна Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є виявлення особливостей структурно-граматичних та перекладацьких аспектів діалогу у романі «Сон у червоній вежі». У ході дослідження було розв’язано наступні завдання : 1) висвітлено теоретичні засади розвитку китайської мови впродовж історії та описано найхарактерніші функціональні особливості мови діалогу; 2) охарактеризовано особливості розмовної мови персонажів у процесі діалогічної взаємодії, визначено специфічні засоби формування розмовного діалогу в художньому тексті; 3) визначено структурно-граматичні функції діалогу та особливості українського перекладу характерних синтаксичних конструкцій у романі. Матеріалом для аналізу мовленнєвих форм і структурно-граматичних особливостей розмовного мовлення та діалогів в роботі слугує роман Цао Сюеціня (曹雪芹) «Сон у червоній вежі» – один із чотирьох класичних романів китайської літератури. Незважаючи на велику кількість досліджень, одним із найменш розроблених напрямків в українському літературному сходознавстві є аналіз розмовного діалогу в художньому тексті цього роману, а також аналіз його структури, значення та стилістичних особливостей. Цей твір є показовим прикладом побутового діалогу, бо яскраво зображує реальне життя персонажів у їхньому мовному, соціальному та культурному середовищі та втілює реалістичну форму художнього зображення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Шевченко Г. І. Мова діалогів 红楼梦 : структурно-граматичний та перекладацький аспекти : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Шевченко Ганна Іванівна. – Київ, 2023. – 53 с.