Зміни агрокліматичних умов вегетаційного періоду та продуктивності ярого ячменю у Західно-Українського лісостеповому краї

Дата
2021
Автори
Басіста Єва Костянтинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню тенденцій зміни умов тепло- і вологозабезпеченості території Західно-Українського лісостепового краю у вегетаційний період та їх впливу на продуктивність ярого ячменю. Тема дослідження є актуальною і має важливе наукове і прикладне значення для підвищення ефективності використання агрокліматичних ресурсів у процесі адаптації сільськогосподарського виробництва регіону до зміни клімату.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
103 Науки про Землю , 10 Природничі науки
Бібліографічний опис
Басіста Є. К. Зміни агрокліматичних умов вегетаційного періоду та продуктивності ярого ячменю у Західно-Українського лісостеповому краї : кваліфікаційна робота магістра : 103 - Науки про Землю / Басіста Єва Костянтинівна. - Київ, 2021. - 88 с.