Суспільно-політична неолексика в текстах інтернет-видань

Дата
2023
Автори
Котелевець Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розвиток мови зумовлює появу неологізмів, які збагачують її лексичний склад, відбивають національні, культурні, політичні та інші важливі суспільні процеси, які відбуваються в житті народу в певний хронологічний період. Нові слова з'являлися і з'являтимуться протягом усього історичного поступу мови Мовці, реагуючи на вплив зовнішніх чинників, постійно змінюють мову, що зумовлює динаміку мовного матеріалу. Поява неологізмів у мовах – це неминучий процес. Дослідження неологізмів є важливою проблемою лексикології. Завдяки появі неологізмів відбувається розвиток мови, а мова відбиває важливі суспільні процеси в житті народу. На сьогодні не існує єдиного визначення терміна «неологізм». Більшість мовознавців розуміють під цим терміном мовленнєве утворення, яке виникає у процесі індивідуального творчого акту як результат свідомого порушення автором мовної норми. Неологізм (або новотвір) – це слово чи сполука, що з’являються в мові для позначення нового поняття або такого, що давно існує і в певний період набуває іншого значення. Однією зі сфер використання суспільно-політичних неологізмів і політкоректної лексики є англомовні періодичні видання, призначені інформувати про суспільно-політичні та інші події. Аналіз неологізмів, дібраних із періодичного англомовного видання The New York Times, показав, що найпоширенішими способами утворення нових слів є словотворення (словоскладання, афіксація, конверсія, скорочення) та зміна значення слова. На основі дослідження особливостей перекладу суспільно-політичної неолексики можемо зробити висновок, що труднощі під час перекладу зазвичай спричинені відсутністю в іншомовній культурі предмета чи явища, позначуваного новим словом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Котелевець А. Суспільно-політична неолексика в текстах інтернет-видань : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Котелевець Анастасія. – Київ, 2023. – 47 с.