Тривимірна геоелектрична модель Голованівської шовної зони Українського щита

Дата
2016
Автори
Ширков Богдан Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена побудові тривимірної глибинної моделі ГШЗ за даними експериментальних електромагнітних досліджень і вивченні зв’язків між електропровідністю та геодинамічним розвитком регіону, його металогенічними і структурними особливостями. Проведено сучасні експериментальні МТ/МВ роботи у межах ГШЗ та прилеглих геологічних структур, на їх основі побудовано 3D геоелектричну модель земної кори і верхньої мантії регіону із залученням даних попередніх глибинних електромагнітних досліджень. Виявлено аномалії високої електропровідності з ρ=2-250 Омм у земній корі, які співпадають з глибинними зонами розломів і до глибин 2,5 км представлені субвертикальними структурами, а глибше – переважно субгоризонтальними шарами. Поза межами шовної зони спостерігається неоднорідна верхня мантія. Геологічна будова ГШЗ та її електропровідність підтверджують колізійну модель формування кори центральної частини УЩ. Низькоомні аномалії приурочені до протяжних смуг і областей поширення графітовмісних порід і зон метасоматозу уздовж протяжних зон розломів. У їх межах розташовуються більшість відомих у регіоні родовищ і рудопроявів рудних корисних копалин.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Ширков Б. І. Тривимірна геоелектрична модель Голованівської шовної зони Українського щита : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 – геофізика / Ширков Богдан Іванович. - Київ, 2018. – 22 с.
Зібрання