Вплив перенесенних психотравмуючих подій на ціннісні орієнтації молодих людей

Дата
2023
Автори
Карускевич Валерія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Пpoблема постравматичного стресового розладу є oднiєю з надзвичайно важливих пpoблем cучаcнoсті, через війну, що триває довгий час в Україні. У сучасному світі психотравмуючі події є однією з найбільш актуальних проблем, які ставлять перед людством низку викликів. Дуже важливо досліджувати ПТСР та пов‘язанні із ним аспекти впливу на психіку людини. Цінності та орієнтації людини під впливом таких подій можуть змінюватися, що, у свою чергу, може вплинути на її психологічний стан та діяльність. Результати даного дослідження мають наукову новизну та можуть допомогти розширити знання про вплив психотравмуючих подій на ціннісні орієнтації студентів та військовослужбовців. Крім того, отримані в ході дослідження результати можуть бути корисними для розробки методик та програм психологічної підтримки та реабілітації після перенесення психотравмуючих подій. У дипломній роботі проблема ПТСР розглянута в окремих соціальних группах — студенти та військовослужбовці.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Карускевич В. Ю. Вплив перенесенних психотравмуючих подій на ціннісні орієнтації молодих людей : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Карускевич Валерія Юріївна. - Київ, 2023. - 116 с.