Стратегії поведінки у конфліктній ситуації залежно від акцентуації характеру

Дата
2022
Автори
Брень Марія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було проаналізовано теоретико-методологічні підходи до вивчення поняття акцентуації характеру особистості та стратегій поведінки особистості в конфліктних ситуаціях. Було теоретично розглянуто поняття акцентуації характеру особистості, інтерпретації, а також – стратегії поведінки особистості у конфліктах. Була побудована теоретична модель акцентуйованих рис у конфліктних ситуаціях, що дало підґрунтя для виконання дослідження. Побудована теоретична модель рис акцентуації у конфліктах. Було визначено, що гіпертимний тип легко вступає у конфлікт при монотонній роботі, в умовах жорсткої дисципліни та при довгому находженні на самоті. Дистимічний тип, що характеризується меланхолійністю, вступає у конфлікти найчастіше у тій ситуації, коли від них вимагають активність. Зазвичай уникають конфліктів, або ж приймають у них пасивну роль. Циклоїдний тип чи афективно-лабільний тип характеризується підвищеною дратівливістю та мінливим настроєм, тому у конфлікті така особистість є непередбачуваною. Збудливий тип полюбляє конфліктувати по будь-якій причині з усіма оточуючими людьми. Часто їхні спалахи гніву є неадекватними, жорстокими та деспотичними. Емотивний тип є дуже чутливий, тому у конфлікт вступає зрідка, а якщо у вступає, то приймає у ньому пасивну роль.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Брень М. О. Стратегії поведінки у конфліктній ситуації залежно від акцентуації характеру : дипломна робота ... бакалавра : 053 Психологія / Брень Марія Олегівна. - Київ, 2022. – 47 с.