Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі

Дата
2014
Автори
Чеченя Ольга Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розкрито сутність та особливості функціонування національного туризму України в регіональному вимірі. На основі аналізу попередніх досліджень набуло подальшого розвитку розробка поняття «система національного туризму», удосконалено методику суспільно-географічної оцінки умов та чинників розвитку національного туризму України. Проаналізовано екологічні, економічні, соціально-демографічні чинники формування і функціонування національного туризму України. На основі виявлених тенденцій, оцінки чинників та регіонального аналізу й визначення розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу, готельного, ресторанного та курортного господарства, транспортної системи, туристичної діяльності та туристичного процесу, було виявлено регіональну диференціацію розвитку національного туризму України та виділено регіони високого, вище середнього, середнього, нижче середнього та низького розвитку. Виявлено тенденції розвитку національного туризму України та обґрунтовано напрями розвитку індустрії національного туризму, туристичної діяльності та напрями формування національного туризму України на засадах збалансованого розвитку. Ключові слова: національний туризм, система національного туризму, індустрія національного туризму, туристична діяльність, туристичний процес, регіональна диференціація національного туризму.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Чеченя О. В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 економічна та соціальна географія / Чеченя Ольга Вікторівна. - Київ, 2014. - 21 с.
Зібрання