Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями

Дата
2016
Автори
Козачук Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі представлене нове вирішення актуальної проблеми фізіології – визначення неокотрикальних механізмів забезпечення дивергентного (творчого) мислення та прогнозування креативних здібностей людей молодого віку чоловічої та жіночої статі. На основі аналізу показників електричної активності кори головного мозку людей молодого віку показано, що неокортикальні механізми творчого мислення, як у чоловіків, так і в жінок формуються під модулюючим впливом комплексу факторів: когнітивного стилю, рівня інтелекту та використовуваної ментальної стратегії. Високий результат творчого мислення найбільш ймовірний за умови активного оперування образами (активація парієтальних зон кори головного мозку), пошуку ментальних репрезентацій (активація темпоральних зон кори головного мозку), швидкого прийняття рішення та низького впливу критико-ініціюючої програми лівої півкулі (зниження зв’язку між фронтальною та окципітальною ділянками кори головного мозку). Створено математичну нейромережеву модель, яка дозволяє ефективно оцінювати рівень креативності за показниками електричної активності кори головного мозку та психофізіологічними характеристиками. Встановлено, що високо креативним особам властиві різні комбінації когнітивних стилів з рівнями невербального інтелекту. Проте, ймовірність досягнення високого результату творчого мислення у чоловіків найбільш пов’язана з високим проявом аналітичності та імпульсивності, в той час як у жінок – з високими значеннями рівня невербального інтелекту. Ключові слова: електрична активність кори головного мозку, когнітивні функції, синхронізація ЕЕГ, творче мислення, чоловіки, жінки, психофізіологічні характеристики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Коцан І. Я. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : автореф. дис. ... док. біол. наук : 03.00.13 фізіологія людини і тварин / Коцан Ігор Ярославович. - Київ, 2016. - 33 с.
Зібрання