Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації

Дата
2017
Автори
Онищенко Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретико-методологічних засад, методичних і практичних рекомендацій щодо забезпечення бюджетної безпеки держави під впливом фінансової глобалізації. Розкрито сутність бюджетної безпеки держави, визначено її місце в загальній системі економічної безпеки держави. Висвітлено основні характеристики, об’єктивні передумови й чинники впливу фінансової глобалізації на бюджетну безпеку. Запропоновано методологічні засади оцінювання бюджетної безпеки держави з урахуванням впливу фінансової глобалізації й на їх основі проведено аналіз сучасних реалій бюджетної безпеки. Ідентифіковано чинники фінансової глобалізації, які обумовлені наявністю зовнішніх і внутрішніх ризиків. Виокремлено проблеми використання бюджетних коштів на регіональному рівні та аргументовано особливості впливу міжбюджетних коштів на бюджетну безпеку України. Розроблено з використанням методів зменшення ризиків, інструментів та важелів державного регулювання організаційно-економічний механізм запобігання загрозам бюджетній безпеці України. Обґрунтовано інституційне забезпечення бюджетної безпеки й визначено стратегічні пріоритети забезпечення бюджетної безпеки держави в умовах поглиблення процесів фінансової глобалізації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Онищенко С. В. Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Онищенко Світлана Володимирівна. - Київ, 2017. - 43 с.
Зібрання