Розробка системи логістики доставки замовлень хлібозаводу “Кулиничі"

Дата
2022
Автори
Тимощук Соломія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті виконання роботи було реалізовано систему логістики замовлень хлібозаводу “Кулиничі” з використанням IOT технологій. Також було зроблено дослідження ефективності впровадження IOT у системі логістики хлібзаводу, зроблена оцінка та аналіз різних підходів до реалізації даної системи. Було змодельовано схему розміщення датчиків зчитування відповідних даних та окремих пристроїв на транспорті підприємства. Крім того, було розроблено схему таблиць бази даних, у яких передбачено записування інформації, зчитуваної з датчиків. За допомогою використання мови програмування Ruby та фреймворку Ruby on Rails, бази даних MySQL вдалось створити інтерфейс системи з можливістю додавання, редагування та видалення даних. Було з’ясовано потенційні можливості застосування системи, не тільки на базі хлібозаводу і було виявлено, що розроблювальна система є універсальною, адже може використовуватись на різних типах підприємств, де є потреби у ефективній логістиці та доставці. Було проведено аналіз технологій, можливих для використання у реалізації програмного забезпечення системи. До цього ж було зроблено порівняльний аналіз наявних баз даних для підключення до інтерфейсу системи для зберігання даних, зчитуваних з датчиків. Програмно був реалізований інтерфейс до системи, включаючи сторінки додавання, редагування та видалення даних, що дозволяє користувачам ефективно взаємодіяти із системою. До цього ж було зроблено візуальний аналіз даних за допомогою графіків та діаграм, що у майбутньому допоможе ефективніше використовувати ресурси підприємства в результаті якісного аналізу різних типів даних, наявних у системі.Ключовими функціями системи є можливість додавання, редагування,видалення даних; створення інфографіки по отримуваним даним; крім того, передбачено, що датчики використовувані у системі відповідатимуть за підрахунок середніх витрат палива, часу роботи та простою; середню температуру кузова; тиск в шинах; рівень нагрівання та середні показники енергії двигуна; також коректний розрахунок маршрутів доставки замовлень підприємства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 126 Інформаційні системи та технології
Бібліографічний опис
Тимощук С. Розробка системи логістики доставки замовлень хлібозаводу “Кулиничі" : кваліфікаційна робота бакалавра : 126 Інформаційні системи та технології / Тимощук Соломія. - Київ, 2022. – 73 с.