Страхування від нещасних випадків в системі соціального захисту громадян України

Дата
2016
Автори
Шимків Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатами проведеного дисертаційного дослідження можна сформулювати такі основні висновки та пропозиції: 1. Визначено соціально-економічні передумови виникнення страхування від нещасних випадків, які засвідчили, що вплив соціальних ризиків на працівників призводив до високого рівня їх виробничого травматизму та втрати трудового доходу. Вирішення цих негативних тенденцій стало можливим завдяки виникненню страхування від нещасних випадків - форми соціального захисту населення, яка здійснюється через взаємодію між роботодавцями і страховиками, в особі страхових організацій щодо передання роботодавцями відповідальності за ризики, які складаються у процесі трудової діяльності і пов’язані із життям, здоров’ям працівників та призводять до втрати доходу в результаті нещасного випадку, на визначених умовах та за певну плату. У своєму підході ми наголошуємо на характер відносин, які розкривають сутнісний зміст даного виду страхування і відображають особливості страхування від нещасних випадків 2. Сформульовано цілісний понятійно-категоріальний апарат дослідження, визначено авторський підхід до його розуміння. Визначено роль страхування від нещасних випадків у формуванні сучасних систем соціального захисту, яка заключаєтьсяя в тому, що виникнення та розвиток страхування від нещасних випадків сприяло виникненню всієї системи соціального захисту та стало міцним підгрунттям для її законодавчого закріплення. Підтвердженням цьому виступають викладені віхи еволюції та реформ в сфері страхування від нещасних випадків. 3. Обґрунтовано, що в Україні страхування від нещасних випадків представлено у вигляді системи страхування від нещасних випадків, яка представляє комплекс економічних, організаційно - управлінських і правових відносин між фізичними та юридичними особами з однієї сторони та фінансовими організаціями, роботодавцями і державою з іншої, які складаються в процесі трудової діяльності при настанні випадкових непередбачуваних обставин та спрямовані на мінімізацію та ліквідацію економічних втрат шляхом перерозподілу фінансових потоків. Ключові слова: страхування, державне соціальне страхування від нещасних випадків, недержавне особисте страхування від нещасних випадків, система страхування від нещасних випадків, єдиний соціальний внесок, соціальний захист, соціальний ризик.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Шимків С. А. Страхування від нещасних випадків в системі соціального захисту громадян України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 гроші, фінанси і кредит / Шимків Світлана Анатоліївна. - Київ, 2016. - 250 с.
Зібрання