Особливості механізмів психологічної адаптації сучасної молоді

Дата
2022
Автори
Прокопчук Євгенія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній дипломній роботі розглянуто багато різноманітних аспектів вивчення сутності соціальної адаптації: від її взаємодіїї із системою соціалізаціїї загальноосвітніх та університетських закладів до пов'язання адаптивного процессу емоційною регуляторною функцією. Корреляція між процесами була проведена успішно, та у ході дослідження виявлено, що як екстраспективний, так і інтроспективний досвід нерозривно пов'язаний з механізмами соціального адаптаціонного процесу у рівномірній комбінації та визначає протікання успішної інтеграції у соціум кожного індивіда.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Прокопчук Є. В. Особливості механізмів психологічної адаптації сучасної молоді : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 053 Психологія / Прокопчук Євгенія Вікторівна. - Київ, 2022. - 51 с.