Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні

Дата
2016
Автори
Старенький Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розроблено наукові положення та отримані результати, що спрямовані на вирішення наукового завдання щодо визначення теоретичних, правових і праксеологічних засад кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, та сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: Доказування захисником у досудовому розслідуванні – це регламентована кримінальним процесуальним законодавством пізнавально-практична та розумова діяльність захисника, що полягає в отриманні доказів і їх використанні для обґрунтування ними своєї правової позиції, яка обумовлена власним об’єктом, предметом, метою, завданнями, засобами доказування для досягнення бажаного результату у досудовому розслідуванні.Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні – це регламентовані кримінальним процесуальним законодавством умови, що забезпечують реалізацію повноважень захисника як суб’єкта доказування під час отримання доказів та їх використання для обґрунтування ними власної правової позиції у досудовому розслідуванні. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні поділяються: 1) за джерелом нормативного закріплення; 2) за елементом правового статусу захисника; 3) за етапом доказування у досудовому розслідуванні; 4) за засобом отримання доказів у досудовому розслідуванні; 5) за метою проведення процесуальної дії; 6) за видом доказів, що отримує та використовує захисник; 7) за суб’єктом, що забезпечує отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Старенький Олександр Сергійович. - Київ, 2016. – 295 с.
Зібрання