Лінгвостилістичні особливості сучасного політичного тексту

Дата
2023
Автори
Горбунович Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Політична промова – підготовлений гострий політичний виступ з позитивними чи негативними оцінками, мотивами, конкретними фактами, окресленими планами, ідеями політичних змін. Суспільно-політичні тексти можуть поєднувати ознаки публіцистичного та наукового стилів, а інколи містити риси художнього стилю. Тому під час перекладу потрібно звертати увагу на лексико-стилістичні характеристики таких текстів. На основі аналізу лексичних особливостей текстів політичних виступів громадських діячів робимо висновок, що вони містять велику кількість політичних термінів, абревіатур, лакун, абревіатур, фразеологізмів, неологізмів, скорочень. Дослідивши тексти політичних промов, ми дійшли висновку, що в них широко використовуються такі стилістичні прийоми, як епітети, метафори, порівняння, гіперболи та риторичні запитання. Поширеним методом перекладу є використання перекладацьких трансформацій, до яких належать конкретизація та узагальнення (генералізація), трансформація та доповнення, транскрипція, транслітерація, антонімічний переклад. Найбільш поширеним методом є використання трансформацій перекладу. Генералізація (узагальнення), конкретизація (уточнення), заміна та додавання посідають перше місце за частотою вживання. Другим за частотою використання перекладачами є дослівний переклад або калькування. Пошук відповідних еквівалентів, дослівний переклад та описовий переклад є часто використовуваними методами. Транслітерація, транскрипція і трансформація перекладу менш поширені. Серед стилістичних перекладацьких трансформацій, які використовуються під час перекладу, виокремлюємо синонімічну заміну, компенсаторну трансформацію та адаптацію. Дослідження показало, що концепція політичного мовлення та вибір відповідного способу перекладу залишатимуться актуальними, оскільки суспільство і мова розвиваються. Перекладач повинен уміти вибрати такий спосіб перекладу, який цілком передаватиме зміст речення та не порушуватиме норми перекладу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Горбунович А. Лінгвостилістичні особливості сучасного політичного тексту : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Горбунович Анастасія . – Київ, 2023. – 40 с.