Аналіз розуміння духа у філософії Г. В. Ф. Гегеля

Дата
2021
Автори
Шпильовий Микита Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи були проаналізовані роботи Г. Гегеля, письмові джерела, що так чи інакше стосувалися поняття «дух» у філософії Г. Гегеля, словники німецької, англійської та української мов. Були знайдені певні суперечності та оманливі висновки деяких дослідників. Проведене дослідження надало змогу конкретизувати поняття «ідея» та «дух» у філософії Г. Гегеля. Проаналізовано поняття «дух» у контексті історії. Визначено, що німецьке «der Geist» з’явилося як переклад латинського «Spiritus» і мало радше релігійне значення, ніж філософське. Слово «der Geist» отримало значення людського розуму, або самосвідомості, лише після XVIII століття під впливом французької мови. У цей час Г. Гегель займався написанням своєї роботи і якраз тоді, слово «der Geist» ще не отримало розмежування між своєю релігійною та науковою частинами, що може свідчити про те, що Г. Гегель використовує слово «der Geist», щоб позначити деяку антропологічно онтологічну концепцію.Також було проаналізовано філософську систему Г. Гегеля, що викладена у «Енциклопедії філософських наук том 3 – філософія духа». Підрозділи вивчають кожну іпостась «духа» окремо. Результатом цього дослідження стало те, що сам по собі «дух» був визначений як втілення ідеї. На цьому етапі він визначається як дещо абсолютно загальне, що не має у собі особливих рис.Дух втілюється як індивідуальна свідомість людини, і позначається поняттям «суб’єктивний дух». Він є душею людини, її самосвідомістю і, оскільки дух є за своєю природою вільним, він реалізований як суб’єкт таким і залишається, що приводить до реалізації людей, як абсолютно вільних істот.Проведений аналіз самого поняття «дух» у контексті Г. Гегеля. Це дослідження спиралося вже не на інші письмові джерела, а на власні зауваження і питання, що неминуче виникали під час розшуків.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Шпильовий М. А. Аналіз розуміння духа у філософії Г. В. Ф. Гегеля : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Шпильовий М. А. - Київ, 2021. – 58 с.