Політико-правові засади парламентської етики в Україні

Дата
2023
Автори
Шестакова Юлія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в теоретичному та методологічному обґрунтуванні політико-правових засад парламентської етики в Україні та розробленні практичних рекомендацій щодо їх застосування в діяльності Верховної Ради України в цілому та народних депутатів України у їхній парламентській та позапарламентській діяльності. Ключові слова: парламентаризм, парламент, парламентар, політичні інститути, Верховна Рада України, політична культура, етика, етичний кодекс, етичні норми, демократія.
The dissertation solves an urgent and actual scientific task, which consists in the theoretical and methodological substantiation of the political and legal foundations of parliamentary ethics in Ukraine and the development of practical recommendations for their application in the activities of the Verkhovna Rada of Ukraine as a whole and people's deputies of Ukraine in their parliamentary and extra-parliamentary activities. Key words: parliamentarism, parliament, parliamentarian, political institutions, Verkhovna Rada of Ukraine, political culture, ethics, ethical code, ethical norms, democracy.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Шестакова Ю. В. Політико-правові засади парламентської етики в Україні : дис. … д-ра філософії : 052 Політологія / Шестакова Юлія Володимирівна. - Київ, 2023. - 270 с.
Зібрання