Застосування технологій ГІС ТА ДЗЗ в моніторингу землетрусів

Дата
2023
Автори
Савеко Аліна Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – методи прогнозування землетрусів та їх аналіз. Предмет дослідження – прогнозування та моніторинг землетрусів. Мета дипломної роботи – встановлення можливості прогнозування землетрусів за допомогою технологій ГІС та ДЗЗ, оцінки наслідків їх виникнення. Методи дослідження: метод крупномасштабного еколого-географічного картографування (створення цифрової карти); порівняльно-географічний; класифікаційний; комп’ютерні методи побудови карт (АrcGis 10.5, QGIS); графічні методи (візуалізація та аналіз картографічних творів); Наукова новизна полягає в оцінці можливості прогнозування землетрусів та оцінки їх наслідків за допомогою матеріалів. Практичне значення – доведення отриманих наукових результатів до конкретних технологій, методик, алгоритмів та програмних продуктів. Ключові слова: геоінформаційні системи, геоінформаційні технології, цифрові карти, цифрові моделі рельєфу, моделювання, прогнозування, бази геопросторових даних, землетрус, магнітуда, зсув, повінь, цунамі, сель, вулкан, катастрофа.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Савеко А. Д. Застосування технологій ГІС ТА ДЗЗ в моніторингу землетрусів : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Савеко Аліна Дмитрівна. - Київ, 2023. - 94 с.