Антикризове регулювання економіки в умовах макроекономічної нестабільності

Дата
2022
Автори
Івасик Анна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було досліджено теоретичні засади антикризового управління. Отже, дослідивши теоретичні та практичні засади державного регулювання економіки в умовах економічних криз, можливо стверджувати, що Україна на даний момент знаходиться в умовах економічної кризи, хоча і поступово покращує свої показники. Зроблено висновок, що для більш ефективного регулювання економіки України в даних умовах слід збільшити антикризове регулювання в сфері оподаткування, знизити податки для покращення економічного стану підприємств, які знаходяться на межі банкрутства із-за наслідків кризових явищ, також слід врегулювати соціальні стандарти. У роботі проведено фактичний аналіз макроекономічних показників та їх впливу на кризові явища. Розглядаючи сучасну систему макроекономічного розвитку України, можна побачити, що дана система на теперішній час функціонує недостатньо ефективно, про що свідчать і зниження міжнародних позицій України, і наслідки економічної кризи, з якими ще й досі наша держава не може впоратись, і висока залежність від інших країн (наприклад, від Росії – по енергоносіях) і інші актуальні показники. Тому слід спрямувати державну політику на підвищення ефективності заходів макроекономічної стабілізації держави по всіх напрямках.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Івасик А.В. Антикризове регулювання економіки в умовах макроекономічної нестабільності : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Івасик Анна Володимиріна. - Київ, 2022. – 69 с.