Інтерпретація «успіху» та шляхів його досягнення в системі цінностей українців: гендерний аспект

Дата
2023
Автори
Носова Олена Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі описані основні теоретичні підходи до пояснення концепції «успіху», окремо зроблено акцент на інтерпретації поняття «гендерованого успіху». Визначено основні варіанти моделей досягнення успіху. Представлені опис дослідження та результати репрезентативного онлайн-опитування українців(ок) щодо виявлення домінуючих ціннісних орієнтацій за методологією Ш. Шварца, виявлені основні відмінності у ціннісних ієрархіях українців та українок. Також наявні методологія та результати пілотажного семіотичного аналізу есе абітурієнтів(ок). Виявлені та охарактеризовані спільні й відмінні риси в інтерпретації категорії «успіху» та шляхів його досягнення в серед серед абітурієнтів(ок) в залежності від статі та типу населеного пункту, в якому проживають абітурієнт(к)и. Ключові слова: успіх, гендерований успіх, моделі досягнення успіху, ціннісні орієнтації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Hocoвa O. B. Інтерпретація «успіху» та шляхів його досягнення в системі цінностей українців: гендерний аспект : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Hocoвa Oлeнa Boлoдимиpiвнa. - Київ, 2023. - 65 с.