Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги рідинних систем

Дата
2017
Автори
Тарадій Кирил Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу радіаційного опромінення різної природи на термодинамічні та структурні властивості рідинних і газових систем. Особлива увага приділяється зміні параметрів фазових переходів таких систем під дією опромінення. У роботі методи класичної статистико-механічної теорії рідин доповнені методами термодинаміки і комп’ютерного моделювання. Теоретичну основу досліджень у даній роботі було розширено методами класичної теорії рідин для систем з багатьма компонентами, які були одержані узагальненням методів відомих для однокомпонентних систем. Методами термодинаміки було показано, що дія радіаційного опромінення призводить до збудження частини молекул в співіснуючих фазах, що призводить до зменшення їх хімічних потенціалів як за рахунок ентропійних факторів, так і за рахунок енергетичних внесків. Було узагальнено метод розрахунку ентропії та термодинамічних потенціалів рідинної системи, яка знаходиться під опроміненням, шляхом розкладу ентропії в ряд за кореляційними потенціалами багатокомпонентних систем і проаналізовано концентраційні залежності зміни ентропії, внутрішньої і вільної енергії системи від кількості збуджених частинок, що утворилися під дією опромінення. термодинаміки. Встановлено, що ентропійні внески в зміну термодинамічних потенціалів, які відбуваються внаслідок опромінення, відіграють домінуючу роль при визначенні параметрів фазового переходу в системі, тоді як врахування енергетичних внесків спричиняє лише незначні до них поправки . Методами комп’ютерного моделювання було досліджено вплив радіаційного опромінення різних енергій на 0.9% водний розчин NaCl . На основі проведеного аналізу зміни радіальних функцій розподілу даної системи і зміни координаційних чисел було встановлено енергію радіаційного опромінення за якої структурні перетворення у досліджуваній системі є мінімальними. Ключові слова : радіаційне опромінення, фазові переходи, рідинні системи, газові системи, співіснування, променева терапія, зміна параметрів фазових переходів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Тарадій К. В. Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги рідинних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 теплофізика і молекулярна фізика / Тарадій Кирил Володимирович. - Київ, 2017. - 24 с.
Зібрання