Механізми координації діяльності органів державної влади України у сфері зовнішніх зносин

Дата
2022
Автори
Мудренко Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є комплексним дослідженням, у якому обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження механізмів координації діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин та на підставі аналізу зарубіжного і українського досвіду застосування механізмів координації діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин запропоновані науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення цих механізмів в Україні. Дисертантом уперше застосовано сім авторських ключових критеріїв координації діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин : (1) законодавче закріплення за зовнішньополітичним відомством функції координації діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин; 2) погодження органами державної влади з зовнішньополітичним відомством заходів міжнародного характеру (візити, переговори, публічні заяви тощо); 3) обов’язковість інформування зовнішньополітичного відомства державними органами про зміст службових контактів з посадовими особами іноземних держав; 4) участь закордонних дипломатичних установ у візитах офіційних делегацій державних органів до іноземних держав; 5) обов’язковість звітування перед зовнішньополітичним відомством державних органів за результатами участі у заходах міжнародного характеру за кордоном та в державі перебування; 6) способи координації міжнародної діяльності органів місцевого самоврядування; 7) порядок підготовки, погодження та затвердження директивних документів) для здійснення аналізу зарубіжного досвіду механізмів координації діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин 30 держав світу та України. У дисертації охарактеризовано механізми координації діяльності органів державної влади України у сфері зовнішніх зносин, за результатами якого установлено, що Україна належить до групи держав з “жорсткою” формою координації. В роботі обґрунтовані особливості механізмів координації діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, які: відображають взаємозв’язок явищ, дій і заходів, результатом яких є узгодження інтересів,визначення цілей, розробка рішень та їх реалізація за допомогою ресурсів держави (влада, апарат, засоби та методи управління) із залученням ресурсів громадянського суспільства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Мудренко Н. В. Механізми координації діяльності органів державної влади України у сфері зовнішніх зносин : дис. ... д-ра філософії : 281 публічне управління та адміністрування / Мудренко Наталія Володимирівна. - Київ, 2022. – 224 с.
Зібрання