Стратегії самопрезентації українських інфлюенсерів в соціальних мережах на прикладі Instagram

Дата
2023
Автори
Баглай Катерина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана кваліфікаційна робота дозволила виявити розмаїття стратегій самопрезентації українських інфлюенсерів в соціальних мережах. Було визначено та здійснено аналіз основних теоретичних підходів вітчизняних і зарубіжних дослідників, які, крізь призму різних концепцій та поглядів, допомогли узагальнити розуміння сутності та продемонструвати багатогранність поняття самопрезентації. Аналіз специфіки самопрезентації інфлюенсерів у соціальних мережах продемонстрував, що саме Instagram відіграє вирішальну роль у самопрезентації інфлюенсерів. Будучи однією з найпопулярніших платформ соціальних мереж, він надає впливовим особам простір для самовираження та спілкування з аудиторією. Проведене методом контент-аналізу дописів і публікацій емпіричне дослідження, спрямоване на визначення вербальних і невербальних (текстових і візуальних) стратегій самопрезентації українських інфлюенсерів в соціальних мережах, показало, що ключовими їх стратегіями є: повсякденне спілкування з аудиторією, самореклама, автентичність, соціальна взаємодія, соціальні ініціативи, візуальна естетика, емоційна виразність, національна репрезентація, демонстрація способу життя та особистих стосунків. Таким чином, можна стверджувати, що збалансована самопрезентація є стратегічною та особливо необхідна для інфлюенсерів у соціальних мережах, оскільки їхня популярність вкорінена та залежить від того, що подобається їхнім підписникам. Ключові слова : Instagram, інфлюенсери, соціальні мережі, самопрезентація інфлюенсерів, соціальна взаємодія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Баглай К. О. Стратегії самопрезентації українських інфлюенсерів в соціальних мережах на прикладі Instagram : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Баглай Катерина Олександрівна. - Київ, 2023. - 36 с.