Створення факультативного курсу лабораторних робіт з розробки веб-служб стилю REST на платформі контейнеризації Docker

Дата
2022
Автори
Лужняк Оксана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи створений факультативний курс лабораторних робіт, що дозволяє студентами ознайомитись або розширити знання з технології контейнеризації прикладних програм. Зокрема, показано, що контейнер може використовувати в 5-10 разів менше оперативної пам’яті, ніж віртуальна машина з працюючою програмою аналогічної функціональності, а отже дозволяє більш раціонально використовувати апаратні ресурси обчислювальної техніки. Перша лабораторна робота демонструє, що для повної перевірки функціональності веб-служби не обов’язково розробляти для неї програмний клієнт, а достатньо сформувати і направити на веб-службу специфічний веб-запит за протоколом HTTP. При цьому показано, що веб-браузери не містять вбудованих функцій, що дозволяють виконати такий запит. Але такий запит дозволяють виконати низькорівневі HTTP-клієнти. Друга лабораторна робота демонструє що структура веб-запиту до веб-служби стилю REST є набагато компактніша ніж до веб-служби стилю SOAP (Simple Object Access Protocol). В першому випадку веб-запит може взагалі не містити поля Body або містити в цьому полі нескладний контент формату JSON. В другому випадку поле Body обов’язково повинно мати складний контент формату XML. Третя лабораторна робота узагальнює, що веб-служба може бути налаштована як анонімний ресурс або як авторизований ресурс. Для авторизованих ресурсів в роботі висвітлено спеціальний механізм авторизації JWT (JSON Web Token), принцип якого є схожим до використання файлів Cookie, що формують веб-браузери при успішному вході клієнта на авторизований веб-сайт.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Лужняк О. Створення факультативного курсу лабораторних робіт з розробки веб-служб стилю REST на платформі контейнеризації Docker : випускна кваліфікаційна робота : 123 Комп’ютерна інженерія / Лужняк Оксана. - Київ, 2022. – 56 с.