Система автоматизації процесів на крипто біржі

Дата
2023
Автори
Гежа Михаїл Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі розроблено систему обробки ордерів крипто біржі, яка керує ордерами на створеній платформі. Сервіс реалізовано у вигляді андроїд додатку, завдяки якому користувачі зможуть взаємодіяти з біржею. Основна мета полягає в розробленні системи, яка буде імітувати трейдинг на реальній крипто біржі, що дає користувачам досвід трейдингу не витрачаючи власних коштів. За допомогою розробленого андроїд застосунку, користувачі можуть відчути коливання на ринку та перевірити базові стратегії трейдингу. Користувачі можуть використовувати лімітні чи макетні ордери для купівлі, продажу крипто валюти, які формуються на клієнтській частині системи. Основними перевагами розробленої системи є інтуїтивний інтерфейс, який дозволяє легко взаємодіяти з біржею та ефективність її роботи. Ключові слова: система, ордери, автоматизація, біржа, анроїд застосуток.
In this qualification work, a crypto exchange order processing system was developed, thanks to which manages orders on the created platform. The service is implemented in the form of an Android application, thanks to which users will be able to interact with the exchange.The main goal is to develop a system that will simulate trading on a real crypto exchange, giving users a trading experience without spending their own funds. With the help of the developed Android application, users can feel the fluctuations in the market and check the basic trading strategies. Users can use limit or mock orders to buy and sell crypto currency, which are generated on the client side of the system. The main advantages of the developed system are the intuitive interface that allows easy interaction with the exchange and the speed of its work. Keywords: system, orders, automation, stock exchange, Android stagnates
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Гежа М. О. Система автоматизації процесів на крипто біржі : кваліфікаційна робота … бакалавр : 122 Комп’ютерні науки / Гежа Михаїл Олегович. – Київ, 2023. – 56 с.