Управління проєктом розробки веб-платформи для купівлі та продажу валюти

Дата
2021
Автори
Дегтярьова Юлія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі представлено опис ідеї та задуму проєкту, який полягає у розробці веб-платформи «YourCurrency» для розміщення оголошень для купівлі та продажу валюти. Проведено аналіз зовнішнього середовища організації за допомогою PEST-аналізу та визначені основні фактори впливу зовнішнього середовища, визначений характер та ступінь впливу політичних, економічних, соціально-культурних та технологічних факторів на компанію. Так, серед політичних факторів зазначено негативний вплив податкової політики держави та відзначено позитивний вплив щодо підтримки інноваційних компаній з боку держави. Серед економічних факторів негативний вплив має рівень наявних доходів населення, позитивно впливає рівень розвитку підприємництва та бізнес середовища. Серед соціально-культурних факторів негативний вплив має міграція та імміграційні настрої, позитивно впливає рівень підготовки молодих спеціалістів в галузі. Серед технологічних факторів позитивний вплив має законодавство в галузі технологічного оснащення галузі, негативно впливає рівень витрат на дослідження та розробки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Дегтярьова Ю. В. Управління проєктом розробки веб-платформи для купівлі та продажу валюти : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Дегтярьова Юлія Вікторівна. - Киъв, 2021. - 112 с.