Особливості застосування граматичних трансформацій при перекладі художнього тексту з французької мови на українську на матеріалі роману Жослін Сосьє «Дощило птахами»)

Дата
2023
Автори
Танасієнко Марія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у виявленні особливостей вживання граматичних трансформацій в українському перекладі сучасного франкомовного роману квебекської письменниці. Об’єктом дослідження є особливості застосування граматичних трансформацій при письмовому перекладі художнього тексту. Предметом дослідження є основні види граматичних трансформацій, виявлені при аналізі перекладу художнього твору « Il pleuvait des oiseaux » Жослін Сосьє з французької мови на українську. У ході дослідження було виокремлено жанрові та лексичні особливості твору; досліджено стилістичні особливості творів жанру роман; визначено, які труднощі постають при перекладі художнього роману; визначено граматичні трансформації як ефективний засіб подолання деяких із труднощів перекладу; надано актуальну класифікацію граматичних трансформацій; Проведено аналіз роману «Дощило птахами» з метою виділення граматичних трансформацій, що використовувалися в процесі його перекладу українською мовою. Досліджено особливості використання граматичних трансформацій при перекладі художніх текстів із французької мови на українську на матеріалі роману «Дощило птахами».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Танасієнко М. С. Особливості застосування граматичних трансформацій при перекладі художнього тексту з французької мови на українську (на матеріалі роману Жослін Сосьє «Дощило птахами») : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Танасієнко Марія Сергіївна. – Київ, 2023. – 68 с.