Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста

Дата
2017
Автори
Ягіяєв Ілля Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню психологічного благополуччя особистості атеїста. У роботі розкрито чинники психологічного благополуччя особистості атеїста у співвіднесенні з чинниками психологічного благополуччя релігійних та індиферентних стосовно релігії осіб. Розроблено теоретичну модель суб’єктивних чинників психологічного благополуччя, яку складають: конгруентність особистих та групових цінностей; соціальна залученість та підтримка з боку спільноти; почуття соціальної та екзистенційної безпеки; впевненість в істинності переконань щодо релігії; цілі та смисл життя. З’ясовано, що релігійні досліджувані мають вищі показники за наступними складовими психологічного благополуччя: позитивні стосунки, управління середовищем, цілі в житті, самоприйняття, а також задоволеність життям, але нижчу ніж у атеїстів автономію. Загалом, ціннісні профілі релігійних досліджуваних більшою мірою пов’язані з показниками психологічного благополуччя, яке пов’язане з мірою подібності особистих ціннісних профілів досліджуваних та їхніх груп. Cуб’єктивні цінності атеїстів та релігійних осіб істотно відрізняються. Пріоритетними для атеїстів є цінності грошей, успіху та, особливо, інтелектуальних занять, тоді як цінності родини та допомоги іншим людям є другорядними, що відрізняє їх від релігійних. Цінності міжособистісних стосунків у атеїстів позитивно пов’язані з психологічним благополуччям, а пізнання світу – не пов’язане взагалі. Група осіб, що ідентифікують себе як атеїстів є неоднорідною. Визначальна для психологічного благополуччя відмінність полягає у наявності чи відсутності матеріалістичних переконань. Рівень складових психологічного благополуччя матеріалістів є вищим за аналогічний рівень у нематеріалістів. Ключові слова: психологічне благополуччя, суб’єктивне благополуччя, особистість атеїста, релігійність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Ягіяєв І. І. Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Ягіяєв Ілля Ігорович. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання