Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в новій Сербії (1751-1786)

Дата
2018
Автори
Ганул Антон Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена діяльності генерала І. Хорвата в Новій Сербії у другій половині XVIII ст. У роботі комплексно розкрито як військово-адміністративні, так і суспільно-господарські аспекти діяльності генерала на території краю. Проаналізовано стан наукової розробки проблеми та джерельну базу дослідження. Відстежено процес переселення І. Хорвата на українські землі від початку його організації до створення Нової Сербії. З нових позицій досліджено внесок генерала у розвиток Нової Сербії на основі залучення до наукового обігу масиву неопублікованих документів. З’ясовано особливості адміністративної та військової діяльності І. Хорвата як командувача Гусарського полку й Новосербського військового корпусу, а також визначено його повноваження. Досліджено відносини адміністрації Нової Сербії на чолі з генералом з населенням сусідніх територій. Визначено вплив І. Хорвата на розвиток соціальних, торговельно-економічних та земельних відносин у Новій Сербії, а також його стосунки з підлеглим військовим і цивільним населенням. Встановлено внесок генерала у церковну й освітню політику на території краю. Здійснено аналіз майнового становища та приватної власності І. Хорвата. Розкрито особливості перебігу судової справи генерала та висвітлено останні роки його життя. Ключові слова: Іван Хорват, Нова Сербія, переселення, граничари, військове поселення, адміністрація, Новомиргород, генерал.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Ганул А. М. Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в новій Сербії (1751-1786) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 Всесвітня історія / Ганул Антон Миколайович. - Київ, 2018. - 18 с.
Зібрання