Вербалізація концепту VATAN/БАТЬКІВЩИНА в турецькій мові

Дата
2018
Автори
Тищенко Катерина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячено особливостям функціонування концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у турецькій мові з акцентом на діахронічні аспекти його семантичної еволюції. У результаті лексикографічного аналізу виокремлено репрезентанти концепту БАТЬКІВЩИНА тюркського (yurt, il, el) та арабського походження (vatan як переважний об’єктиватор, memleket, sıla), опосередковано пов’язані із концептом лексеми на позначення чужини (gurbet, yaban, dış), лексеми та сполучення, які вживаються для об’єктивації концепту в османські часи. Етимологічна реконструкція базової форми, аналіз лексичної та пареміологічної сполучуваності, окреслення сукупності значень та визначення найуживанішого семантичного навантаження для кожної лексеми дозволили змоделювати попередню концептуальну структуру БАТЬКІВЩИНИ. Розгортання концептуальних елементів БАТЬКІВЩИНИ в діахронічному вирізі розглянуто в давньотурецькій та османській мовах, змістова еволюція концепту від “локального” до “національного” розуміння досліджувалась на матеріалі творчості З. Гьокальпа, М. А. Ерсоя, М. К. Ататюрка, Н. Кемаля та Н. Ф. Кисакюрека. У результаті дослідження розроблено детальну структуру концептосфери БАТЬКІВЩИНА/VATAN із виокремленням ядерної зони, ближньої, дальньої та крайньої периферії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Тищенко К. О. Вербалізація концепту VATAN/БАТЬКІВЩИНА в турецькій мові : автореф. дис. ...канд. філол. наук : 10.02.13 мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Тищенко Катерина Олександрівна. - Київ, 2018. – 21 с.
Зібрання