Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів Північного борту ДДз (на прикладі Островерхівської, Євгеніївської, Наріжнянської, Юліївської площ)

Дата
2016
Автори
Солодкий Євгеній Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної проблеми – вдосконаленню методичних основ підвищення надійності та достовірності петрофізичного забезпечення геолого-геофізичного моделювання газоконденсатних покладів Північного борту ДДз (на прикладі Островерхівської, Євгеніївської, Наріжнянської, Юліївської площ). Захищається вдосконалена технологія інтерпретації даних ГДС, що дозволяє суттєво підвищити детальність і достовірність визначення петрофізичних параметрів геологічного середовища родовищ вуглеводнів ДДз при побудові інтерпретаційних та геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів. Запропоновані автором способи виявлення газонасичених пластів як за результатами дослідження впливу зони проникнення на покази неелектричних методів промислової геофізики, так і при дослідженнях характеристик глинистих покришок дозволяють підвищити достовірність оцінки характеру насичення порід-колекторів. Ключові слова: інтерпретація даних ГДС, коефіцієнт залишкового газонасичення, глинисті покришки, геолого-геофізична модель.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Солодкий Є. В. Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів Північного борту ДДз (на прикладі Островерхівської, Євгеніївської, Наріжнянської, Юліївської площ) кремнієм : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 геофізика / Солодкий Євгеній Валерійович. - Київ, 2016. - 27 с.
Зібрання