Онімне слово в художньому дискурсі Андрія Кузьменка (на матеріалі творів «Я, «Побєда» і Берлін», «Я, Паштєт і Армія» та «Місто, у якому не ходять гроші»)

Дата
2023
Автори
Мельничук Марія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи – класифікувати поетоніми, які використовує Кузьма Скрябін у своїх творах, схарактеризувати структурно-семантичні особливості вживання власних назв людей і з’ясувати їх функціонально-стильове призначення у творах «Я, «Побєда» і Берлні», «Я, Паштєт і Армія» та «Місто, у якому не ходять гроші». У роботі, аналіз джерельної бази свідчить, що у всіх досліджуваних творах Кузьма Скрябін послуговується різними типами поетонімів, що говорить про рівень освіченості письменника, його культурний рівень. Особливістю ідіостилю Кузьми Скрябіна є використання значної кількості фонових власних назв реальних об’єктів, за допомогою яких автор деталізує характер персонажів, описує зовнішність та манеру поведінки, творить художній простір, визначає часові та просторові рамки твору, досягає потрібного комічного ефекту. Поетоніми у художньому творі свідчать про літературну індивідуальність та художню майстерність письменника. Кожна власна назва в автобіографічних повістях та творі антиутопії має свій функційно- стилістичний потенціал, зокрема у роботі виокремили номінативно-диференційну, характеризувальну, емоційно-експресивну, локалізувальну та ідіостилістичну функції. Підбір виражальних засобів визначає жанрова специфіка художнього тексту. Так, можна констатувати, що обрані автором імена героїв творів гармонійно узгоджуються з контекстуальним вживанням і сюжетно-тематичною лінією, а створені варіанти та апелятивні замінники реалізують творчий задум письменника. До того ж, імена усіх героїв відповідають своєрідності й індивідуальним стильовим особливостям творів Кузьми Скрябіна. Кузьма Скрябін послуговується усіма структурними типами власних назв людей. Ця робота – лише перша спроба систематизувати, проаналізувати, дослідити функційний та семантичний потенціал онімної лексики у творах Кузьми Скрябіна.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Мельничук М. Онімне слово в художньому дискурсі Андрія Кузьменка (на матеріалі творів «Я, «Побєда» і Берлін», «Я, Паштєт і Армія» та «Місто, у якому не ходять гроші») : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Мельничук Марія. – Київ, 2023. – 69 с.