Система управління наповненням освітніх програм

Дата
2023
Автори
Захарчук Наталія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблено систему управління освітніми програмами, яка дозволяє викладачам з правами адміністратора зберігати, обробляти та оновлювати інформацію про освітні програми, дисципліни та іншу пов'язану інформацію. Використано трирівневу архітектуру, що включає рівні даних, бізнес-логіки та представлення. Рівень даних реалізовано з використанням PostgreSQL як реляційної СУБД. Рівень бізнес-логіки реалізовано з використанням мови програмування Python та фреймворку Django. Рівень представлення забезпечено за допомогою адміністративної панелі Django, налаштованої за допомогою бібліотеки jazzmin. Проведено модульне тестування для того, щоб перевірити, що результати відповідають очікуванням. Написання даних тестів необхідно для уникнення помилок в майбутньому та для збереження стану програми, щоб не було збоїв за рахунок необачних змін. Проведено інтеграційне тестування для перевірки взаємодії різних компонентів системи. В результаті тестування підтверджено правильну взаємодію між рівнями системи та інтеграцію з зовнішніми сервісами. Ключові слова : адміністративна панель, DJANGO фреймворк, мова програмування PYTHON, освітні програми, парсер, система управління.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Захарчук Н. Система управління наповненням освітніх програм : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Захарчук Наталія. – Київ, 2023. – 57 с.