Засоби масової інформації як інструмент політичного маніпулювання

Дата
2021
Автори
Трушківська Ангеліна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено дослідження засобів масової інформації як інструменту політичного маніпулювання. Мета дослідження – з'ясувати особливості використання в політичному маніпулюванні засобів масової інформації. В ході виконання роботи було розкрито сутність феномену «політичне маніпулювання»; визначено роль та місце засобів масової інформації в політичному маніпулюванні; розглянуто основні форми протидії маніпулюванню свідомістю засобами масової інформації. У сучасному світі складно переоцінити вплив засобів масової інформації на свідомість людини, однак, дослідження багатьох вчених підтверджують думку про те, що мас-медіа найефективніше впливають на формування громадської думки. Маніпулятивний вплив в політичному процесі здійснюється засобами масової інформації в найбільшій мірі. Радіо, преса, телебачення, тощо, будучи присутніми в житті кожної людини, привертають нашу увагу до актуальних проблем, часто впливають на вчинки, групові дії людей. До критеріїв ефективності маніпулятивного впливу в засобів масової інформації можна віднести: 1. Використання певних механізмів психіки людей. 2. Розрахунки часу повідомлення інформації, каналу її поширення тощо. 3. Прив'язка аудиторії до емоційно близького, персоніфікованого джерела інформації. 4. Підпороговий вплив на психіку, експлуатація базових потреб індивіда. Зважаючи на реальний вплив засобів масової інформацій, важливим постає питання протидії цьому. Усі індивідуальні способи протистояти засобам масової інформації є досить легкими і доступними для кожного, не потребують ніяких зусиль. Аби не стати жертвою маніпуляцій з боку мас- медіа, можна звести до таких, запропонованих дослідниками, рекомендацій: - скептично ставитись до інформації яку нам несуть мас-медіа; - завжди пам'ятати, що можна стати жертвою маніпулятивного впливу; - не оперуватись емоціями, контролювати та намагатись перевіряти достовірність інформації, яку ми отримуємо; - не сприймати інформацію з будь-якого медійного джерела, не маючи альтернативної точки зору на ту чи іншу подію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Трушківська А. Засоби масової інформації як інструмент політичного маніпулювання : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Трушківська Ангеліна. - Київ, 2021. – 46 с.