Гносеологічна і правова природа виправдувального вироку

dc.contributor.advisorШумило Микола Єгорович
dc.contributor.authorДяков Володимир Сергійович
dc.date.accessioned2022-04-20T07:07:48Z
dc.date.available2022-04-20T07:07:48Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractУ дисертаційній роботі на основі теоретичних здобутків у сфері кримінального процесу, судочинства та судоустрою, кримінального та інших галузей права, існуючих міжнародно-правових норм, практики Європейського суду з прав людини, законодавства України та зарубіжних країн, вивчення практики їх реалізації здійснено комплексний аналіз проблем ухвалення виправдувального вироку. Обґрунтовано низку нових теоретичних положень і висновків, що розкривають гносеологічне підґрунтя та правову природу ухвалення виправдувального вироку, його зміст, форму та підстави. Сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації, спрямовані на розвиток теорії кримінального процесуального права, удосконалення норм національного законодавства та підвищення ефективності роботи українських судів. Досліджено актуальний стан наукових розробок, присвячених питанням пізнавального підґрунтя ухвалення виправдувального вироку; вивчено передумови виникнення помилок і процесуальних правопорушень у кримінальному провадженні; сформульовано власну наукову позицію щодо змісту цих понять; піддано аналізові зміст основних чинників, що впливають на внутрішнє переконання судді; наводяться аргументи щодо доконечної потреби усунення факторів, котрі прямо чи опосередковано впливають на формування ідеологем та практик обвинувального ухилу в науці, законодавстві та практиці; сформовано авторську позицію щодо фундаментальних теоретичних визначень “імовірність” і “вірогідність” та можливостей їхнього застосування в теорії кримінального процесу; науково обґрунтовано пропозиції стосовно шляхів подолання карального ухилу та правового нігілізму в кримінальному процесі та підвищення ефективності доказування у кримінальному провадженні. Запропоновано власний підхід до визначення правових передумов ухвалення виправдувального вироку крізь призму трьох ключових елементів: виправдання як складова мети кримінального провадження; змагальність у дослідженні доказів як передумова виправдання; правова і фактична незалежність суду як головна умова виправдання. Досліджено підстави ухвалення виправдувальних вироків, розкрито особливості складання та оформлення судових рішень, проаналізовано вплив правових позицій Європейського суду з прав людини на прийняття рішення про спростування обвинувачення, окреслено проблеми та шляхи їх розв’язання.uk_UA
dc.identifier.citationДяков В.С. Гносеологічна і правова природа виправдувального вироку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Дяков Володимир Сергійович. – Київ, 2017. – 22 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/628
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subject08 Правоuk_UA
dc.subject081 Правоuk_UA
dc.titleГносеологічна і правова природа виправдувального вирокуuk_UA
science.typeАвторефератиuk_UA
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
DIaKOV _aref.pdf
Розмір:
294.92 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
автореферат
Зібрання