Вплив позитивної навчальної мотивації на формування та розвиток компетентностей майбутнього викладача вищої школи

Дата
2022
Автори
Черепаха Анна Русланівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті проведеного дослідження можна виокремити такі фактори, які впливають на формування мотивації у студента: особисте ставлення до предмета; бажання здобути хорошу перспективну професію та працювати за фахом; заохочувальний вплив батьків (заохочування); професіоналізм викладача; бажання здобуття професійної фахової компетентності та ін. В сучасних умовах сфера вищої освіти потребує такої організації діяльності, яка забезпечила б розвиток індивідуальних здібностей і творчого ставлення до життя кожного студента ЗВО, впровадження різних інноваційних навчальних програм, реалізацію принципу гуманного підходу тощо. В процесі педагогічної практики було виявлено, що одним з ефективних засобів формування позитивної мотивації до навчання студентів є ігрові технології в освітньому процесі. Проведений педагогічний експеримент показав ефективність застосовуваних форм, методів і засобів ігрових технологій навчання, спрямованих на розвиток позитивної мотивації студентів. Формування позитивної мотивації передбачає процеси, методи й засоби спонукання студентів до продуктивної навчальної діяльності, до активного освоєння змісту освіти. Успіх майбутніх викладачів ЗВО залежить від мотиваційного компоненту, а саме: чим вищий ступінь самоповаги, тим кращі результати в навчанні; успіхи в навчанні є каталізатором освітнього процесу; невдачі в навчанні можуть привести до бажання припинити навчання; почуття радості й інтерес полегшують навчання; страх і напруженість ускладнюють процес навчання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Черепаха А. Р. Вплив позитивної навчальної мотивації на формування та розвиток компетентностей майбутнього викладача вищої школи : магістерська робота : 011 Освітні, педагогічні науки / Черепаха Анна Русланівна. - Київ, 2022. – 84 с.