Правове регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб

Дата
2017
Автори
Курова Аліна Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є першим комплексним науковим дослідженням проблематики правового регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб у науці трудового права. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на підставі здійснення загальноправової характеристики розірвання трудового договору з посадовими особами, системного аналізу теоретичних питань щодо даної наукової проблематики, а також науково-теоретичних розробок та практичного втілення даного питання, в тому числі і судової практики та закордонного досвіду правового регулювання, дослідити особливості правового регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб, виявити проблеми застосування наведеної підстави розірвання трудового договору, а також надати власне бачення шляхів подальшого удосконалення досліджуваної нами правової новели трудового права. Для здійснення дисертаційного дослідження було застосовано систему методів наукового пізнання, зокрема дисертант керувався загальнонауковими методами (діалектичний, аналізу, синтезу, абстрагування, аналогії), приватними методами наукового пізнання, що застосовуються у галузях багатьох наук (порівняльний, кількісного й якісного аналізу, моделювання), методами, розробленими окремими галузями наук (статистичний), а також спеціально-юридичними (формально-юридичний, порівняльно-правовий, системно-структурний).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Курова А. А. Правове регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Курова Аліна Анатоліївна. – Київ, 2017. – 274 с.
Зібрання