Застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ

Дата
2017
Автори
Ляшенко Надія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в основному здобутку цієї роботи – новому і більш широкому сприйнятті практики ЄСПЛ для удосконалення теорії цивільного процесу та цивільного судочинства, виробленні нових критеріїв і підходів до аналізу як самого поняття «практика ЄСПЛ», так і відповідного досвіду діяльності цього Суду. Основна ж концепція автора стосується сприйняття практики ЄСПЛ в багатовекторності цього поняття як такого, що має включати такі елементи: структуру Суду, його процедуру, принцип змагальності в його діяльності тощо. В роботі проаналізовано вплив рішень ЄСПЛ на правову систему України, цивільне судочинство і теорію цивільного процесу і доведено, що реформа в Україні має відбуватися з урахуванням практики Суду, але шлях впровадження лише відповідних рішень Суду до правової системи України призведе до фрагментарних і неузгоджених змін, а не до системної перебудови її державного устрою і суспільних відносин. Автором висувається гіпотеза про необхідність на теоретичному рівні вирішувати існуючи проблеми в цивільному процесі і знаходити способи комплексного поліпшення якості судочинства. Не знецінюючи велике значення рішень ЄСПЛ як для всієї правової системи України, так і для цивільного судочинства, зокрема, було визнано, що не завжди рішення Суду є об’єктивними, ґрунтовними і такими, що мають братися за основу в Україні. В роботі проведений конструктивно-критичний аналіз не тільки чинного законодавства, а й проекту нового ЦПК, досліджено рішення ЄСПЛ та судову практику України, виявлено недоліки і запропоновані способи їх усунення, що має позитивно вплинути на цивільний процес та цивільне судочинство, а також на захист прав та інтересів громадян в судах України. Ключові слова: права людини, практика, рішення, цивільний процес, цивільне судочинство, цивільна справа, правова система, суддя, адвокат, Європейський суд з прав людини, Верховний Суд, Конституційний Суд.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Ляшенко Н. А. Застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ляшенко Надія Анатоліївна. - Київ, 2017. - 210 с.:
Зібрання