Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Рt, Рd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2

Дата
2017
Автори
Федоренко Георгій Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено встановленню зв'язку між фізико-хімічними властивостями нанорозмірних Pd, Pt-вмісних матеріалів на основі SnO2, їх каталітичною активністю в реакції окиснення СН4 та характеристиками створених на їх основі адсорбційно-напівпровідникових сенсорів метану. Золь-гель методом синтезовано наноматеріали на основі SnO2 та одержано сенсорні матеріали Pd/SnO2 та Pt/SnO2 з різним вмістом каталітично-активних добавок. Встановлено стабілізуючий вплив добавок Pd та Pt на розмір частинок наноматеріалів. Створено високочутливі та стабільні сенсори метану, які мають хорошу швидкодію та широкий діапазон вимірювання концентрації СН4. На основі отриманих даних з’ясовано вплив Pd та Pt на формування газочутливих властивостей сенсорів. Запропоновано механізм чутливості сенсорів до метану та математичну модель дії сенсора.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Федоренко Г. В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Рt, Рd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 - фізична хімія / Федоренко Георгій Васильович. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання