Лобістська діяльність в ЄС

Дата
2016
Автори
Сокур Станіслав Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розгляду комплексу питань, що пов’язані з лобістською діяльністю на рівні країн-членів ЄС та на рівні інституцій ЄС. В роботі досліджуються концептуально-теоретичні основи лобіювання в рамках ЄС та функціональні особливості інституцій та дорадчих органів ЄС, що сприяють розгортанню практики лобіювання в ЄС. Встановлюється рівень інституціоналізації лобістської діяльності в усіх країнах-членах ЄС, відповідно до якого країни-члени ЄС розподіляються на країни, де лобістська діяльність є інституціоналізованою, на країни із перехідним рівнем інституціоналізації та на країни, де існує лише тенденція до інституціоналізації. В контексті прикладного розгляду лобістської діяльності, в досліджені окреслюється ряд особливостей, притаманних лише цьому рівню в рамках ЄС, а також проведено аналіз лобіювання суб’єктами щодо наднаціональних та міжурядових інституцій ЄС згідно повноважень, організаційної структури та особливостей їх функціонування. Також, на основі вивчення європейського досвіду встановлено можливий механізм лобіювання Україною як на рівні інституцій ЄС, так і на рівні країн-членів ЄС в частині прийняття зовнішньополітичних рішень інституціями ЄС.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Сокур С. П. Лобістська діяльність в ЄС : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Сокур Станіслав Петрович. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання