Управління проєктом розробки та впровадження системи документообігу

Дата
2021
Автори
Слободянюк Андрій Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках даної роботи було проведено аналіз середовища проєкту, галузі використання проєкту, а також PEST-аналіз, SWOT-аналіз, дослідження п’яти конкурентних сил Портера. Розроблено календарний план робіт проєкту та визначено його основні віхи, що дало змогу визначити тривалість та витрати на ресурси. Визначено організаційну структуру проєкту, склад команди, розроблено матрицю залежності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Слободянюк А. В. Управління проєктом розробки та впровадження системи документообігу : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Слободянюк Андрій Вікторович. - Київ, 2021. - 142 с.