Періодична преса ХХI століття: проблеми і перспективи

Дата
2016
Автори
Парубець Олена Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене комплексному дослідженню періодичної преси ХХI століття у контексті новітніх тенденцій розвитку медіасистеми. Систематизовано типологію періодичної преси в науковому дискурсі та охарактеризовано теоретичні підходи до вивчення преси у дослідженнях західноєвропейських вчених. Визначено теоретико-методологічні принципи і основні концепти наукової рефлексії щодо періодичної преси як об’єкта дослідження. Сформульовано характеристики сучасної соціокультурної реальності та специфіку періодичної преси як соціокультурного феномену. Проведено порівняльний аналіз трансформаційних процесів функцій ЗМІ, журналістики та преси. Досліджено новий етап розвитку преси, що супроводжується процесами медіаконвергенції та становленням інтернет-журналістики. Тенденції розвитку періодичної преси розглянуто крізь призму процесів та явищ інформаційного суспільства. Виходячи із технологічного і бізнес-аспектів функціонування преси, визначено перспективи розвитку та ринкові стратегії друкованих ЗМІ. Обґрунтовано специфіку творчо-професійної діяльності в умовах трансформації медіасистеми та становлення конвергентних ЗМІ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Парубець О. М. Періодична преса ХХI століття: проблеми і перспективи : автореф. дис. ...канд. соц. ком. : 27.00.04 – теорія та історія журналістики / Парубець Олена Миколаївна. - Київ, 2016. – 19 с.
Зібрання