Нелінійно-оптичне підсилення світла на фоні стоксового шуму в кварцових волокнах

Дата
2017
Автори
Дирів Михайло Ярославович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Результати дисертації завдяки своїй науковій новизні вирішують актуальну проблему синтезу та оптимізації робочої смуги ВКР підсилювачів на різних типах одномодових волокон, зокрема в роботі вперше отримано аналітичний вираз для коефіцієнта ВКР підсилення у волокні з компенсованою дисперсією на основі суперпозиції всього 7-ми спектральних гаусових компонент. Показано, що вплив дисперсії оптичних втрат на миттєву смугу підсилення призводить до суттєвих поправок в смузі підсилення, а саме від 0,9 до 2,6 ТГц в залежності від типу волокна. Запропоновано нову методику моделювання та оптимізації смуги повного підсилення світлового сигналу на основі чисельного інтегрування системи зв’язаних диференціальних рівнянь; показана можливість синтезу розширеної смуги підсилення до 100 нм зі зменшеними як нерівномірністю підсилення до 0,7 дБ, так і сумарною потужністю накачування. На основі якісного та кількісного аналізу встановлено, що ВКР підсилення корисного сигналу в декілька разів перевищує підсилення некогерентного стоксового шуму підсиленого спонтанного випромінювання. Ключові слова: вимушене комбінаційне розсіювання, нелінійна оптика, спектральна декомпозиція, підсилене спонтанне випромінювання, потужність накачки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Дирів М. Я. Нелінійно-оптичне підсилення світла на фоні стоксового шуму в кварцових волокнах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 оптика, лазерна фізика / Дирів Михайло Ярославович. - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання